Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Norsk Lønn AS behandler personopplysninger i forbindelse med levering av lønnstjenester.
Norsk Lønn AS er behandlingsansvarlig og behandler personopplysninger i henhold til personvernforordningen (GDPR) og tjenestevilkårene. Ved å gå inn på, hente informasjon fra og/eller bruke tilknyttede tjenester på våre nettsider gir du ditt samtykke til vår personvernerklæring.
Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på post@norsklonn.no

VÅR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi samler inn dine personopplysninger når du registrerer en brukerkonto hos Norsk Lønn AS. Ved registrering innhenter vi blant annet ditt navn, bosted, telefonnummer og e-postadresse. Behandlingen skjer med grunnlag i avtale og/eller samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Norsk Lønn AS samler inn og benytter personopplysninger for å utføre sine forpliktelser etter avtalen med sine kunder. Herunder er behandling av personopplysninger nødvendig for å yte eller sikre leveranse av den varen kunden har bestilt, og å forbedre tjenestene våre og forebygge svindel. Vi lagrer også opplysninger når du kontakter oss eller vår support-avdeling slik at vi kan hjelpe deg. Vi vil også behandle personopplysninger for markedsaktiviteter og rekruttering. Slik behandling skjer grunnlag i avtale og/eller samtykke.

 

BRUK AV COOKIES

Vi benytter informasjonskapsler («Cookies») på våre nettsider. Cookies er små tekstfiler som blir lagret på din datamaskin og andre enheter du bruker for å benytte deg av våre tjenester. Formålet med bruk av cookies er å analysere bruken av våre nettsider, gjennomføre webanalyse og å skreddersy innhold basert på hvordan våre brukere opplever våre hjemmesider. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse om å forbedre og videreutvikle informasjon på våre nettsider.

 

HVEM VI DELER PERSONOPPLYSNINGER MED

Norsk Lønn AS deler personopplysningene dine med andre kun etter forutgående databehandleravtale og kun i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle avtale eller lovpålagte forpliktelser.

 

UNDERLEVERANDØRER

Norsk Lønn AS benytter seg kun av underleverandører som har forpliktet seg til den samme personvernrettslige standarden som oss.

 

DINE RETTIGHETER

Du har rett tilinnsyn i, retting av og kontroll på hvordan dine personopplysninger blir behandlet av oss.

 

SLETTING AV OPPLYSNINGER

Norsk Lønn AS oppbevarer informasjon du har gitt oss så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen og de lovpålagte plikter vi er underlagt. Dette betyr at kontaktinformasjon for kunder er lagret så lenge tjenestevilkårene løper.

 

ENDRINGER

Norsk Lønn AS vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Siste versjon vil alltid finnes på våre nettsider. Ved vesentlige endringer vil vi varsle deg om dette.